MANIFEST PENTRU ROMÂNIA

PARTIDUL ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ

MANIFEST PENTRU ROMÂNIA

Partidul Alianța Național Creștină, conștient de realitățile secolului XXI, declară cu fermitate că viitorul Europei și al lumii se bazează pe unitatea națiunilor libere și suverane.

Noi, ca forță politică responsabilă, credem în Europa și în instituțiile internaționale democratice și dorim să aparținem cu demnitatea acestei lumi complexe, în permanentă schimbare.

Dar, pentru noi, pe primul loc, vor fi întotdeauna România și poporul român. Suveranitatea, stabilitatea granițelor și dedicarea față de țară și popor, trebuie să devină valoarile supreme ale oricărui guvernant sau funcționar împuternicit de stat, să slujească oamenii și pământurile acestea.

Am fost o civilizație străveche care, pe aceste meleaguri milenare, a contribuit de-a lungul istoriei sale la făurirea a ceea ce înseamnă astăzi Europa. Am apărat această lume creștină cu sângele nostru și ne mândrim cu o moștenire culturală care ne face cinste și ne așază alături de orice altă națiune, în deplină egalitate.

Nu există nici o rațiune pentru a fi conduși de altcineva decât de noi înșine sau să ne aliniem fără a a fi egali, în spatele unor state ori elite emanate

de o lume a globalizării mondiale. Toți cei aflați în funcții publice în România sau care ne reprezintă în străinătate, trebuie să respecte tradițiile unui popor creștin ortodox, cu o istorie și o cultură profundă, veche de mii de ani. Pentru români, familia este piatra de temelie a societății și nimeni nu are dreptul să o desființeze. Credința și tradițiile stau la baza istoriei noastre și nu pot fi uitate. Avem obligația morală să păstrăm neatinse cultura și tradițiile care definesc neamul românesc. De aceea, copiii noștri trebuie să învețe, în primul rând, istoria poporului român, și să înțeleagă credința creștin-ortodoxă ca esență a neamului, a simțirii românești.

Pentru aceaste deziderate a trebuit să ia ființă Alianța Național Creștină.

Suntem un partid al românilor din țară și de pretutindeni, care gândesc, simt și trăiesc românește. Noi, ca români, de la mic, la mare, existăm în armonie alături de celelalte popoare ale lumii, în drumul comun către o civilizație luminoasă.

Și această civilizație o vom construi bazându-ne pe solidaritate și pe mândria de a fi român, pe drumul firesc al neamului nostru, îndrumați de credința noastră și Biserica Creștină.

Prin noi se va face auzită vocea oamenilor simpli, care se luptă zilnic pentru supraviețuire, care luptă pentru familie, pentru că nu toți sunt privilegiați să se nască bogați sau puternici. Prin noi se vor face auzite vocile tuturor, patrioți și iubitori de neam, cu toții dornici să pună umărul la construirea unei Românii noi și curate.

Statul este dator să ajute cetățenii, să lupte pentru ei și pentru interesele lor, să lupte pentru suveranitate și să pună țara pe harta lumii, în egaliate deplină cu toate națiunile.

De zeci de ani România a fost guvernată haotic și abuziv de grupuri imorale, lipsite de patriotism și iubire de neam, aservind țara intereselor străine.

Oameni care nu simt românește, rupți de realitate și slugi ale altora, au vândut țara la bucată, au distrus economia, au înstrăinat resursele și, ca să pună sare pe rană, apar zilnic și ne dau lecții despre democrație și corectitudine.

Ei, toți cei care au condus până acum, au pus la pământ tot ce a fost construit cu migală de acest popor și distrug firmele cu capital românesc, favorizând pe cele ale stăpânilor din afară. Au îngenuncheat învățământul, sănătatea, agricultura și pe fermierii români, au sufocat industria și turismul și au adus în pragul disperării familiile românilor, prin scăderea nivelului de trai și a gradului de siguranță, în propria țară.

Este nevoie de o renaștere națională și o trezire a tuturor românilor. Partidul Alianța Național Creștină s-a născut pentru a îndeplini visurile românilor de bunăstare, liniște și pace, într-o țară suverană, liberă și stăpână pe destinele ei.

Tot ceea ce vom propune în programele noastre vor fi idei coerente, susținute de măsuri concrete, care să se finalizeze cu rezultate vizibile, apreciate de toți românii pe care îi reprezentăm.

Relansarea economică va sta în centrul strategiei noastre de reformă. Capitalul românesc va fi prioritar iar firmele românești vor fi sprijinite, cu legi care să permită predictibilitatea afacerilor.

Vom pune accent pe alocarea unor bugete corespunzătoare pentru învățământ, sănătate, apărare și siguranță publică, pentru ca societatea să se dezvolte armonios, într-un cadru normal de siguranță și pace.

Noi, Alianța Național Creștină, vom fi partidul tuturor antreprenorilor români, sufocați de concurența multinaționalelor.

Vom fi un partid al fermierilor, al agricultorilor, al oamenilor care iubesc, prețuiesc și  muncesc pământul strămoșilor.

Vom fi un partid al micilor meșteșugari, ai acelor oameni care au menținut vie timp de secole, arta populară și tradiția românească, păstrând astfel vie tradiția românească.

Vom fi un partid al românilor pentru reconstrucția României.

Vom fi partidul celor care simt românește pentru ei și pentru semenii lor.

Vom fi partidul care va reconstrui România.

De ce este nevoie ca, în aceste momente grele să apară un partid nou,

românesc, care să   reprezinte viitorul   țării și   să îndeplinească visurile cetățenilor ei?

Iată motivele:

 • Pentru că avem nevoie de păstrarea identității naționale

 

Risipit prin lume sau înstrăinat la el acasă, poporul român este ținta acaparării totale, a dezmembrării demografice, toate ducând la sărăcirea României și la anularea valorilor sale: Țara, Biserica, Familia, Pământul Strămoșesc.

 • Pentru că avem nevoie să ne cunoaștem

 

Familia și Biserica Ortodoxă sunt stâlpii pe care s-a construit Statul modern român. În țara aceasta minunată s-a format sufletul acestui popor și sentimentul apartenenței la România Mare.

 • Pentru că avem nevoie de echilibru și pace socială

 

Cei 34 de ani de tulburare a societății românești au afectat grav principiile și valorile fundamentale ale poporului nostru.

Dând prea mult credit străinilor în defavoarea românilor, noi, inițiatorii acestui partid, știm că adevărata cale de dezvoltare a țării este naționalismul creștin, bazat în primul rând pe tradițiile, cultura și ideile românești.

Alianța Național Creștină a luat ființă fiindcă valorile la care ne raportăm vin din sufletul satului românesc, aflat în grija Sfintei Biserici Creștine. Ne vom uni cu toții sub sigla Clopotului Străbun al Alianței Național Creștine.

La hotarele noastre și chiar printre noi sunt dușmani care doresc distrugerea valorilor naționale. A venit timpul să ne trezim și să renaștem, amintindu-ne cu toții că avem acum în mâini soarta acestui popor, iar dacă nu vom face nimic pentru a îndrepta lucurile, vom fi aspru judecați de generațiile viitoare.

Nu ne căuta să ne întrebi ce vrem! Vom spune singuri. Nu ne căuta să ne spui ce vrei, caută-ne să ne spui ce poți să faci pentru țara ta! Noi îți vom găsi rostul tău. Toți suntem datori să întoarcem societății ceva din ceea ce cu toții am primit.

 • Pentru că trebuie să evităm extremismul

 

Umilit, sărăcit, afundat în nevoi, un popor își va căuta refugiul sau va fi împins către extremism, dar nu acesta este drumul. Extremismul este furia inculturii și din păcate, de multe ori, disperarea neputinței.

Viitorul nostru este alături de țările Europei. Nu vrem să ne întoarcem în trecut.

Calea noastră este naționalismul românesc, gândit în interiorul valorilor europene, ca expresie a spiritului de veacuri al poporului român.

 • Pentru că partidele politice și-au epuizat capacitatea de exprimare și sunt captive unor ideologii străine sufletului românesc

 

Partidele din România sunt tributare unei ideologii care se dorește europeană, nu națională. Chiar și cele care se declară suveraniste promovează anumite curente contrare intereselor naționale.

Captive declarate ale ideologiilor grupurilor familiilor politice europene sau, în ascuns, ale intereselor de grup sau personale, structurile politice românești existente rămân în același cerc vicios, în care se acceptă ștergerea propriei identități, din dorința de obține avantaje nejustificate. Astfel, partidele politice, de mult au uitat să mai reprezinte poporul român.

 • Pentru că trebuie să ne apărăm tradițiile și cultura națională.

 

România trăiește și se dezvoltă prin tradiții și prin cultura națională.

Pământul este o valoare inestimabilă, care nu trebuie înstrăinat decât către români, către adevărații lucrători ai lui. Și asta, pentru că tot ce ne-a fost dat, pământul, apele, pădurile, munții și câmpiile, toate reprezintă bogăția din care se nasc cultura și tradițiile, stâlpii existenței noastre.

 • Pentru că trebuie să ne apărăm familia și să asigurăm educația copiilor noștri

Copiii noștri trebuie să învețe în primul rând istoria poporului român și să înțeleagă credința creștină ca esență primară a neamului, a simțirii românești. Acest lucru este posibil doar dacă, în profunzime, se va reforma învățământul românesc, iar promovarea românismului și a principiilor sănătoase de respect și perpetuare a valorilor naționale, vor deveni priorități pentru conducerea țării.

 • Pentru că trebuie să fim alături de Armata română și de structurile care compun împreună cu aceasta, Securitatea Națională

 

Generații întregi de cadre ale Armatei Române și ale sistemului de Securitate Națională, Ordine și Siguranță Publică, și-au asumat riscul de a apăra țara și valorile ei, sacrificându-se pentru pace și liniște.

Un popor, ca să fie liber și să trăiască în bunăstare, trebuie să-și consolideze instituțiile de apărare prin politici coerente de pregătire și dotare. Acordarea unor bugete suficiente, în vederea îndeplinirii responsabilităților constituționale, profesionalizarea și menținerea vie a sentimentului de patriotism, reprezintă punctele de plecare în ideologia partidului nostru.

 • Pentru că trebuie să ne apărăm cetățenii oriunde s-ar afla în lume

 

În diaspora românească trăiesc peste cinci milioane de români, Ei sunt acei concetățeni la care trebuie să ne raportăm permanent, ca fiind frații noștri ce reprezintă România peste hotare. Românii din afara granițelor sunt un indice important al dezvoltării țării și al percepției României în străinătate.

Acolo, mulți dintre concetățenii noștri au avut succes în întreprinderile lor, dând dovada valorii lor umane.

Este nevoie de politici bine gândite, economice și sociale care, aplicate coerent, să ofere românilor oportunitățile necesare pentru a munci în România.

Țara noastră trebuie să nu mai fie un furnizor de forță de muncă pentru străini. Vom milita ca, prin măsuri și acțiuni concrete, să creăm acel cadru social și economic, pornind de la locuri de muncă remunerate

corespunzător și alte facilități din domeniul antreprenoriatului, care să per- mită întoarcerea în țară a românilor din diaspora.

 • Pentru că trebuie să apărăm Biserica Ortodoxă și Credința Creștină

 

Credința în Dumnezeu este esența evoluției vieții. Fără credință omul se prăbușește în întuneric. Depresia și deznădejdea vor duce la abandon de sine, iar omenirea va fi lipsită de speranță. Lumea, chiar dacă acum mulți gândesc altfel, nu poate exista fără Dumnezeu. De aceea, Credința și Biserica, vor rămâne în permanență, pentru români, bazele vieții pe Pământ.

 • Pentru că avem nevoie de echilibru și demnitate în politica externă

 

România este o țară membră a Uniunii Europene și face parte din blocul militar NATO. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este efi- cient și se bazează pe reguli clare, stabilite de comun acord.

România a reprezentat mereu o zonă importantă de stabilitate și securi- tate în Balcani, având relații de colaborare în toate domeniile cu țările vecine și cu celelalte state de pe glob.

Ca partid vom milita în continuare pentru creșterea rolului țării noastre în cadrul Uniunii Europene, fiind activi la nivelul Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene și, de asemenea, la întări- rea rolului nostru în NATO, ca elemente de bază ale politicii externe a României.

Principiile noastre de colaborare vor fi cele universal valabile și anume: suveranitatea, libertatea, democrația, implementarea și respectarea dreptului internațional.

Partidul Alianța Național Creștină va promova o politică externă bazată pe obiectivele de țară ale României, interesele naționale fiind prioritare, în vederea consolidării poziției și rolului nostru pe plan internațional, creând astfel o bază solidă și reală de colaborare.

Poziționarea la Marea Neagră a României ne dă posibilitatea să promovăm parteneriate strategice importante, în scopul dezvoltării zonei de siguranță regională și diversificarea modalităților de cooperare economică pentru sud-estul Europei.

Rămâne prioritar pentru noi în politica externă, reprezentarea românilor din diaspora. Grija față de românii de pretutindeni va sta în centrul politicii noastre externe, sentimentele de respect și solidaritate față de cei din afara granițelor fiind definiția clară, fără echivoc, a unității de neam.

Vom pune accent pe profesionalizare corpului diplomaților și pe reformarea structurilor de coordonare a politicii externe a României, astfel încât reprezentarea țării la nivel internațional să aducă beneficii în toate domeniile. Doar diplomați bine pregătiți, cu dragoste de țară și respect față de poporul român pot așeza România pe poziții de egalitate cu orice alt stat din lume.

Noi, Partidul Alianța Național Creștină, un partid al tuturor, suntem conștienți de faptul că nu va fi ușor să punem în aplicare ideile și proiectele noastre. Dar, o țară ca România merită orice. Poporul acesta, încercat în mii de ani de istorie, de momentele grele ale vieții, a rămas în picioare și a luptat pentru neam și țară, ducând mai departe numele unei națiuni cum nu este alta pe lume. De aceea, prin credința noastră milenară, Dumnezeu ne va da puterea să apărăm România, să iubim pe români.

Categories